سامانه ثبت نام اعتکاف

مسجـد جامـع امـام جعفـر صـادق علیه السلام

ثبت نام در اعتکاف
طراحی شده توسط پایگاه مقاومت بسیج امام جعفر صادق علیه السلام اندیشه - ناحیه اندیشه